Zit je te vaak niet lekker in je vel en wil je daarvan af of wil je groeien? Start dan met een coaching of therapietraject…

Ervaringen van clienten:

“De kracht van Maarten’s coaching is voor mij bewustwording geweest. Bewustwording van energiestromen, van de kracht van het verleden, van de mogelijkheid tot transformatie en van de sensitiviteit waarmee ik in de wereld sta. Maarten bood een houvast toen ik, op de drempel van 50 jaar, wankelde. En dat door haalbare doelen en zinvolle, aardse overwegingen. Hij heeft me ook geholpen keuzes te maken die uiteindelijk geleid hebben tot meer stabiliteit. Ik gun iedereen een coachingstraject met Maarten.”
Otto
“Hartelijk dank voor de tijd die je hebt genomen en voor de mooie woorden.
Luca zei op de weg terug naar huis dat hij het erg fijn vond. Hij was onder de indruk van het onweer verhaal.
In de auto zei hij: “Dus wij hebben die onweer eigenlijk gemaakt?! Cool hé!!
Hij vond je een aardige man.
We gaan met je advies aan de slag, vanavond al meteen gemediteerd: dat gaf veel rust.
Tot over vier weken, we zien er nu al naar uit!”
Luca, 10 jaar en Marja (moeder van Luca)

Korte informatie

Ieder mens streeft er naar om in zijn leven zoveel mogelijk gelukkig en tevreden te zijn, anders gezegd: “Zoveel mogelijk in balans te zijn.” Als jouw basis goed in balans is, voel je dat je goed in je vel zit en dat er sprake is van harmonie met je eigen levenskern, je medemens en je omgeving.

Ieder mens heeft een bepaalde levensenergie om zijn levensdoelen te realiseren. Bij de één is dat bewustzijn sterker ontwikkeld dan bij de ander.

Ieder mens heeft dagelijks te maken met grotere en kleinere verstoringen van zijn balans: soms ervaart hij/zij dit als uitdagingen en genereert dan zelf voldoende energie om die verstoringen te herstellen.

Soms zijn die verstoringen zo ingrijpend, dat hij/zij het ervaart als een last: hij/zij heeft dan niet of nauwelijks genoeg energie om die verstoringen zelfstandig weer in balans te krijgen. Hij/zij is dan vaak moe, lusteloos, voelt onvrede, heeft geen succes meer in wat hij doet, wordt vatbaarder voor ziekten en ervaart alsof er een grauwsluier over zijn leven ligt.

In dit geval is er sprake van de noodzaak van energetische therapie: het ondersteunen van mensen die niet of nauwelijks op eigen kracht hun balans kunnen herstellen. Deze therapie maakt gebruik van bewustzijnsgroei en van de aura- en chakra energieën die bij ieder mens voelbaar aanwezig  zijn. (zie uitgebreide informatie)

In het andere geval  is er sprake van energetische coaching:  het begeleiden van mensen die groeistappen in hun leven willen maken: hun bewustzijn vergroten, professionele groeistappen maken via sollicitatie en/of promotie, het aangaan van een (nieuwe) relatie met een partner of een instituut, enz. (zie uitgebreide informatie)

Ervaring

Zowel op het gebied van coaching als op het gebied van therapie heb ik ruime ervaring opgebouwd via diverse leermeesters als Ad Stemerding, Jan Visscher, Hans Stolp, Henry de Vidal de Saint Germain, Anodea Judith en Aernoud Tervaert. Dit stelt mij in staat om een veelheid aan verschillende vragen om ondersteuning op het gebied van coaching en therapie succesvol te begeleiden. Daarnaast heb  ik ook de professionele attitude om specifieke gevallen door te verwijzen naar specialistische collega’s.

Werkwijze

In het intakegesprek maken we een hoofdlijnendiagnose en geven daarbij aan wat de mogelijkheden en uw perspectief kan zijn. Op grond daarvan beslist u als client welke ondersteuning u wenst te ontvangen. Daarover maken we vervolgens afspraken.

Tarieven

U betaalt per sessie van ongeveer een uur. Omdat geld geen belemmering mag vormen, zijn onze tarieven gestaffeld naar de hoogte van uw (gezamenlijk) inkomen:

a. Minder dan minimum inkomen (€ 20.000,-) : uurtarief sessie € 45,-
b. Inkomen tussen minimum en modaal (€ 20.000,- en € 45.000,-): uurtarief sessie € 60,-
c. Inkomen boven modaal (€ 45.000,-): uurtarief sessie € 75,-

De bovengenoemde tarieven zijn exclusief het intakegesprek dat voor iedereen € 30,- bedraagt.

Als je gebruik wilt maken van één van de lagere tarieven, moet je een of twee recente gezamenlijke jaaropgave(n) overleggen.

Schrijf je in voor het intake gesprek, klik hier

 

Uitgebreide informatie over energetische coaching- en therapie

Inleiding

Energetische therapie is niet bedoeld om mensen zo snel mogelijk van klachten af te helpen, maar om de cliënt te helpen inzien wat de klacht nu wezenlijk te vertellen heeft. Zo kan het probleem worden omgevormd tot groeistappen.

Wat is energie nu eigenlijk?

Energetische therapie- en coaching maakt gebruik van de chakra- en aura energie die in en om ieder mens aanwezig is. Die energie is ontstaan bij de conceptie en eindigt wanneer een mens sterft. Dit gegeven is reeds duizenden jaren bekend, maar in onze westerse maatschappij is dit bewustzijn door de overheersing van het verstandelijke in onbruik geraakt, het wordt zelfs ontkend om dat energie niet zichtbaar is..

De recente resultaten uit de kwantumwetenschappen bevestigen deze oude kennis. Met name Albert Einstein heeft ons weer op het energiespoor gezet. In diepste wezen is energie trilling en je zou kunnen zeggen dat ons lichaam een fantastisch mooi afgestemd geheel is van de meest uiteenlopende en samenwerkende energieën. Hoe beter deze energieën zijn afgestemd, hoe groter de synergie bij een mens en hoe beter hij in balans is.

Wat doet energie nu eigenlijk?

In ons lichaam stromen zeer veel energiebanen, ook wel meridianen genoemd. Deze zijn door acupunctuur en acupressuur (drukpuntmassage) ook in het westen redelijk bekend geworden. Daarnaast komen in ons lichaam nog veel zeer fijn vertakte psychische energiebanen voor, die we nadi’s noemen.

De Chinezen hebben die  nadi’s reeds duizenden jaren geleden op zeer nauwkeurige tekeningen in beeld gebracht. Daar waar de nadi’s elkaar 8, 16 of 32 keer kruisen ontstaan knooppunten van energie. Zo’n knooppunt noemen we een chakra. Chakra betekent in de oorspronkelijke taal (Sanskriet) wiel of schijf. Daarmee bedoelen we dat het om een knooppunt van energie gaat. In ons lichaam zijn veel chakra’s aanwezig. In de energetische coaching- en therapie beperken we ons tot de zeven hoofdchakra’s. Dat zijn de kruispunten waar de nadi’s elkaar 32 keer kruisen.

De zeven hoofdchakra’s

De zeven hoofdchakra’s liggen langs de ruggengraat (wervelkolom) en programmeren alles wat bijdraagt aan onze levenspatronen in het lichaam: ons gevoel, ons denken en ons bewustzijn. Ook wel onze ziel of onze spirit genoemd. Wat specifieker gezegd: ons eerste chakra (onder aan je stuitje) heeft alles met ons bestaansrecht te maken, het tweede chakra (in de onderbuik) met voelen, gevoelens en seksualiteit, het derde chakra (navelstreek) noemen we ook wel de zonnevlecht en is je krachtcentrum. Het vierde chakra (hartstreek) heeft alles met relaties en (platonische) liefde te maken, het vijfde chakra is het centrum van het naar buiten brengen (stem) en verantwoordelijkheid nemen, het zesde chakra (derde oog) heeft alles met inzicht te maken en het zevende chakra (kruin) is de verbinding met de kosmische energie.

Door zorgvuldig invoelen kan de therapeut/coach met de cliënt voelen waar de onbalans zich bevindt en wat die onbalans kan betekenen.

Blokkades: een bescherming

Iedere gedachte of handeling brengt een energiestroom(pje) op gang die door de nadi’s stroomt. Als een energie door één of andere reden niet meer vrij kan doorstromen, spreken we over een blokkade. Blokkades bij mensen zijn verdichtingen van energie. De mens wil meestal zo snel mogelijk van zijn blokkade af, het is echter de vraag of dit in alle gevallen wel goed is.

Immers een blokkade ontstaat niet zomaar: het onbewuste werpt een blokkade op in die situaties waarin een mens zeer veel, vaak té veel emoties (energie) moet verwerken. De persoon kan die heftige of pijnlijke emotie niet verwerken, de situatie dreigt uit de hand te lopen en daarom wordt deze emotie weggedrukt om de persoon te helpen en te voorkomen dat iemand helemaal doordraait en diepgaand beschadigd wordt. Dit wegdrukken is dus om de persoon te beschermen.

Eigenlijk is dit een overlevingsreactie, die er voor zorgt dat de mens kan blijven functioneren. Deze blokkade, in feite een fixatie van een energie impuls, zet zich vast in die chakra, waarmee de psychische verbinding aanwezig is. Dit verhindert de doorstroming in dat chakra. In ernstige gevallen kan de hele chakra geblokkeerd worden. Het kost veel energie om de blokkade blijvend te onderdrukken. De mens merkt dan dat hij uit balans is en dat de verbinding met zijn energetische kern is verbroken. Hij heeft een gevoel van onvrede, dat wordt getriggerd in een vergelijkbare situatie als waarin de blokkade ontstond. Die trigger maakt de cliënt attent op de onbalans.

moed-betekent-2

Energetische therapie

De therapeut helpt de cliënt om naar de oorsprong van zijn klacht te gaan: dat punt waar de blokkade is opgetreden en waar de verbinding met zijn levenskern is verbroken. Je kunt ook zeggen: daar waar de blokkade is opgetreden. De therapeut geeft de cliënt een of meerdere handreikingen om onder ogen te zien en te voelen wat die klacht in wezen betekent. Door contact te maken met de essentie van de klacht (blokkade) kan de cliënt zich bewust worden van de betekenis van het signaal. Tevens kan dan helder worden welke stappen in wezen gezet kunnen worden.

De basis van de therapie is dus in wezen bewustzijnsgroei: het brengt de mens steeds dichter naar zijn levenskern zodat hij in staat wordt zijn levensenergie steeds beter in te zetten en te voorkomen dat blokkades ontstaan. Het betekent dus het opruimen van zogezegd oud zeer, maar zeker ook het voorkomen van datgene wat een mens belemmert helemaal zichzelf te kunnen zijn.

De houding van de therapeut/ coach

Het begeleiden van zo’n veranderingsproces vraagt van de therapeut/ coach dat hij zichzelf als instrument ten dienste stelt. Hij schuift de eigen persoon en processen naar de achtergrond. Pas dan kan hij de cliënt begeleiden naar de kern van het probleem, omdat hij zijn intuïtie en invoelende vermogens dan optimaal kan benutten.

GROEIEN IS NIET GROTER WORDEN, MAAR JE BEWUST WORDEN VAN JE GROOTSHEID

 

Schrijf je in voor het intake gesprek, klik hier