Vind je het kiezen van een HBO- of een Universitaire opleiding lastig en weet je het nog niet?

Ervaringen van onze clienten:

“Eerlijk gezegd had ik voordat we dit traject in gingen mijn twijfels over het resultaat. Is het mogelijk om na een beroeps- en studiekeuzetraject op een positief resultaat uit te komen, nadat ik vooraf al zo lang in een dubio heb gezeten? Gelukkig is voor mij het tegendeel bewezen. Ik ben in samenwerking met Maarten begonnen met een grondige aanpak van dit ‘’probleem’’. Met behulp van familie en vrienden uit mijn nabije omgeving ben ik gaan zoeken waar mijn interesse nou echt ligt. Ik heb dit traject als erg zinvol ervaren aangezien ik het met een positief resultaat heb afgesloten. Er valt een last van mijn schouders nu ik het goede gevoel heb dat mijn keuze vaststaat. Volgend jaar ga ik met goede hoop beginnen aan de studie Bouwkunde op de HZ in Vlissingen.”
Joost van de Woestijne
“Aangaande de begeleiding die Maarten aan onze zoon Joost heeft gegeven bij de keuze van een andere studie het volgende. U heeft op een vriendelijke en geruststellende wijze aan Joost duidelijk gemaakt dat hij zich niet hoefde te schamen voor een kennelijke verkeerde eerste keuze, immers dat komt vaak voor. U heeft met een systematische werkwijze (vragenlijsten, etc.) teweeggebracht dat Joost indicaties kreeg in zijn mogelijkheden of juist onmogelijkheden in diverse “beroepsgebieden”. Wij vonden het bij de bepaling van deze beroepsgebieden erg goed dat ook de “omgeving” van Joost daarbij werd betrokken. U heeft zoveel tijd als nodig was uitgetrokken voor dit begeleidingsproces. Wij hebben nu het gevoel dat onze Joost een goede keuze heeft gemaakt.”
Petra en Ronald van de Woestijne (ouders van Joost)
“Ik vind dat u en het beroepskeuzetraject me goed geholpen hebben  met het beslissen van wat ik later wil gaan doen. Daardoor weet ik nu beter wat ik precies wil gaan doen. Vooral door de gesprekken met mensen die het beroep uitvoeren, ben ik er achter gekomen of die beroepen wel echt wat voor mij zijn. Ook was de steun van u erbij heel fijn, want door u heb ik dit kunnen doen en u hielp er heel goed bij vond ik. Nu weet ik precies welke opleiding ik wil gaan doen. Dat voel ik zo maar.”
Rick van der Lijcke, 18 jaar
“Wij willen u hartelijk danken voor de begeleiding van onze zoon Rick bij het zoeken naar een passende opleiding. Na zijn HAVO heeft hij gekozen voor Bouwkunde aan de hogeschool, maar die opleiding paste niet goed bij hem: hij is afgehaakt op de grote achterstand die een Havist ten opzichte van een MBO-er heeft. En omdat vragen niet zijn sterkste kant is, werd de achterstand steeds groter.Wat dan?
Gelukkig is hij bij u terecht gekomen en heeft hij de volle gelegenheid gehad om nu eens echt een goed beroepsbeeld te krijgen. Daarvoor stond hij er ook nog niet echt voor open: op open dagen heeft hij wel rondgelopen, maar om ergens echt op af te stappen, is toch wel een drempeltje voor bescheiden leerlingen.
Wat vonden we goed aan uw begeleiding?
U heeft Rick na laten denken over welke beroepen bij hem zouden passen, daarna een gesprek om een rangorde te krijgen, een top-3. Vanuit die top-3 niet naar opleidingen, maar naar de beroepsgroepen gestuurd: ”Ga maar eens vragen hoe het echt is”. Vervolgens met de resultaten weer in gesprek gegaan en op een deskundige manier sturing gegeven aan een doordachte keuze.
Wij vonden het heel fijn als ouders betrokken te zijn bij dit proces. Daarbij heeft u een goede keuze gemaakt van Rick zijn talenten en waar hij nog meer moeite mee heeft. Wij hebben nu ook het gevoel dat Rick een goede keuze heeft gemaakt. Dank voor de fijne gesprekken!”
Karin en Hans van der Lijcke, ouders van Rick

 

Het is bijna een kwestie van geluk als je als 17/18 jarige direct een goede keuze maakt uit de 1700 beroepen die we in Nederland hebben! Je bent dus niet de enige die het lastig vindt.

Een groot deel van onze jongeren maakt gelukkig vaak in één keer een trefzekere keuze voor een MBO opleiding of een opleiding in het Hoger Onderwijs. Toch blijkt dat zo’n 40 % van onze jongeren (nog) niet direct de goede keuze maakt en moet switchen van opleiding. Soms gebeurt dit ingrijpende proces zelfs meerdere keren omdat jongeren geen idéé hebben welk beroep zij willen gaan uitoefenen..

Ik help je graag én professioneel om een juiste beroeps- en studiekeuze te maken.

Veel beroepen zijn ondoorzichtig, een “banengarantie voor over vier jaar” is lastig te geven, soms focussen jonge mensen zich bij hun keuze te veel op welvaart en snel maatschappelijk succes en soms ook hebben zij niet het goede vakkenpakket voor een bepaalde opleiding of beroep.

Juist voor jou is het beroeps- en studiekeuzetraject ontwikkeld.

Daarom heb ik in de afgelopen jaren vanuit de hogeschool praktijk een beroeps-en studiekeuzetraject ontwikkeld, dat zeer succesvol blijkt. Daarin staat de beroepskeuze centraal. Als dit gelukt is wordt de studiekeuze veel eenvoudiger. Het traject bestaat uit 5 fasen:

1e Actief zelfonderzoek doen en initiatief nemen

Het betreft jouw keuze en jouw kwaliteiten, dus jij gaat zélf aan de slag. In het intakegesprek krijg je informatie en kun je je inschrijven.studie-2

2e Leer eerst jezelf goed kennen

Dit gebeurt door het beantwoorden van vragenlijsten, waarvan de uitkomsten, na bespreking, een beeld geven van de kwaliteiten. We kunnen daarvoor ook een gerenommeerde en wereldwijd gebruikte Reiss Profile Test gebruiken. Deze brengt jouw motivatie en jouw kwaliteiten helder in beeld. Het mooie van deze test is dat er ook een betrouwbare indicatie van mogelijk (onder) presteren naar voren komt en dat de testgegevens levenslang geldig blijven.

Deze fase eindigt met een eerste coaching gesprek waarin we conclusies trekken en informatie over de volgende fase geven. NB. Er wordt van te voren een keuze gemaakt tussen het gebruik van de vragenlijsten of de Reiss Profile Test.

3e Gebruik je sociale omgeving bij het zoekproces

Iedereen die jou goed kent, van je houdt en een goed beeld van je heeft wordt ingeschakeld om actief mee te denken. Jij gaat hun ideeën en suggesties kritisch analyseren en maakt daarvan een prioriteitenlijst. Daarnaast gebruik je een uitgebreide banensite om jouw keuze zo nodig uit te breiden. Deze fase eindigt met een tweede coachinggesprek waar we een prioriteitenlijst van de door jou gekozen beroepen maken.

4e Verkenning van de échte beroepspraktijk

Je gaat de beroepen die je hebt geselecteerd, in de echte praktijk verkennen door interviews en meeloopsessies met concrete beroepsbeoefenaren. Daardoor groeit je overtuiging of je werkelijk voor dat beroep gemotiveerd bent. Daarna herzie je indien nodig je prioriteitenlijst. Deze fase eindigt met een derde coachinggesprek en informatie over de 5e fase.

5e Van beroepspraktijk naar beroepsopleiding

Vervolgens ga je op zoek naar geschikte opleidingen: je doet deskresearch met behulp van websites van scholen, raadpleegt overzichten waarin de kwaliteit van opleidingen vergeleken worden en bezoekt informatie-, meeloopdagen en proefstudeersessies. Je spreekt vooral ook met studenten omdat die je de meest eerlijke ervaringsinformatie geven. Vervolgens ben je in staat een gefundeerde opleidingskeuze te maken, die heel dicht bij jouw echte motivatie zit: je bent nu klaar om het beste uit jezelf te gaan halen!

Deze fase eindigt met een afsluitend vierde coaching gesprek. Mocht het nodig zijn verdere gesprekken te houden dan is dat mogelijk.
NB. Het is mogelijk dat de ouder(s) bij de coachinggesprekken aanwezig is/ zijn.

Tarieven

Financiën mogen geen belemmering vormen om deel te nemen aan dit traject. Daarom zijn de tarieven gestaffeld:

a. Gezamenlijk inkomen onder het minimum loon (tot €20.000) €245,-
b. Gezamenlijk inkomen tussen minimum en modaal (€ 20.000 – €45.000) €335,-
c. Gezamenlijk inkomen boven modaal (boven € 45.000,-) € 395,-

De bovengenoemde tarieven zijn exclusief het intakegesprek, dat voor ieder € 30 bedraagt. Daarin krijgt u een overzicht van het traject en kunt u vragen stellen. Vervolgens kunt u inschrijven voor het beroeps- en studiekeuzetraject en het verschuldigde bedrag vóór het eerste coaching gesprek betalen. Als u gebruik wilt maken van één van de lagere tarieven moet u een of twee jaaropgave(n) overleggen.

NB. Het gebruik van de Reiss Profile Test kost  € 125,- extra. Dit geldt voor alle tarieven (a, b en c).

Schrijf je in voor het intake gesprek, klik hier